Elov Botir Boltayevich

img

Elov Botir Boltayevich

Daraja
Texnika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Fakultet
Ijtimoiy gumanitar
Kafedra
Kompyuter lingvistikasi va raqamli texnologiyalar kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O`zbek
Tug'ilgan sanasi
20.08.1980

THE EXPERIENCE OF BOLOGNA IN REFORMING EDUCATIONAL SYSTEM: THE FORMING OF A CREDIT-MODULE SYSTEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS

PORTAL NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN. Elov.B.B. Published: Apr 02, 2016; Paper Id.: IJAERDAPR20163

NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN ON THE THRESHOLD TO SMART UNIVERSITY

Developing and implementing Information system administering educational process at Tashkent State University of Uzbek language

Using BPMN methodology in business of smart LMS

СРЕДСТВО КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИРФОРМАЦИИ NUUZ-CSP

OLIY TA'LIM MUASSASI LMS TIZIMINING BIZNES JARAYONLARI MODELI

THE SCHEME OF BUSINESS PROCESSES LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

BPM- tizimlarining obzori va qiyosiy tahlili

BPM- tizimlarining obzori va qiyosiy tahlili 2

OLIY O'QUV YURTI JARAYONI BOSHQARUVINING RELYATSION MODELI

OLIY TA'LIM MUASSASASI O'QUV JARAYONI BOSHQARUVINI SADT METODOLOGIYASI ASOSIDA MODELLASHTIRISH

O'QUV JARAYONI BOSHQARUVI AXBOROT TIZIMIDAGI KLASSLAR VA OBKYEKTLARNING RELYATSION BOG'LANISH DIAGRAMMALARI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETIDA O'QUV JARAYONI BOSHQARUVI AXBOROT TIZIMINI YARATISH VA JORIY ETISH

LMS KLASSLAR DIAGRAMMASI

O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHDA ONLAYN TESTLASHTIRISH TIZIMIDAN FOYDALANISH

ELEKTRON O'QITISH TIZIMINI TASHKIL ETISH VOSITALARI OBZORI VA ULARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

OLIY TA'LIM MUASSASI LMS TIZIMINING BIZNES-JARAYONLARI MODELI

OMONIM SO‘ZLARNI FARQLASH USULLARI

UCHTA SO‘Z TURKUMI DOIRASIDAGI OMONIMIYANI FARQLOVCHI BIZNES JARAYONNI MODELLASHTIRISH

TA'LIMDA KATTA HAJMLI MA`LUMOTLAR

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ И СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

HUJJATLAR VA AXBOROT SOʻROVLARINI AVTOMATIK INDEKSATSIYA QILISH

ELEKTRON LUG'ATLAR, TEZAURUS, ONTOLOGIYALAR ELEKTRON TA'LIMDA ZARURIY VOSITALAR SIFATIDA

ELEKTRON LUG‘AT BIZNES – JARAYONINI MODELLASHTIRISH: ALISHER NAVOIY ASARLARI IZOHLI LUG‘ATI MISOLIDA

BIG DATA ARXITEKTURASI

BUSINESS PROCESS MODELING THAT DISTINGUISHES HOMONYMY WITHIN THREE PART OF SPEECHS

MORFOLOGIK ANALIZATORNI YARATISH USULLARI

O’ZBEK TILIDAGI POLIFUNKSIONAL SO’ZLARNI SEMANTIK FARQLOVCHI BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH

RAQAMLI TEXNOLOGIYA- KELAJAKKA INVESTITSIYA

O'ZBEK TILI MILLIY KORPUSI

Business Process Modeling That Distinguishes Homonymy Within Three Parts of Speechs in Uzbek Language

DETERMINING HOMONYMY USING STATISTICAL METHODS

TABIIY TILNI QAYTA ISHLASH (NLP)DA SPACY MODULIDAN FOYDALANISH

NLP (TABIIY TILGA ISHLOV BERISH)NING VAZIFALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

O'ZBEK TILI KORPUSI MATNLARI UCHUN TF-IDF STATISTIK KO„RSATKICHNI HISOBLASH

O‘zbek tilida pos tegging masalasi: muammo va takliflar

Tabiiy tilni qayta ishlashda bag of words algoritmidan foydalanish

O‘zbek-ingliz tillarining teglangan parallel korpusini yaratish bosqichlari

HOMONYMY DETECTION USING A NAÏVE BAYES CLASSIFIER

Methods for Creating a Morphological Analyzer

IDENTIFYING NER (NAMED ENTITY RECOGNITION) OBJECTS IN UZBEK LANGUAGE TEXTS

Methods for Creating a Morphological Analyzer

NLP (tabiiy tilga ishlov berish) ning Pipeline konveyeri

O‘ZBEK-INGLIZ TILLARI PARALLEL KORPUSIGA QO‘YILADIGAN LINGVISTIK VA EKSTRALINGVISTIK TALABLAR

POS TAGGING OF UZBEK TEXTS USING HIDDEN MARKOV MODELS (HMM) AND VITERBI ALGORITHM

Uzbeki-English Parallel Corpus Algorithm and Alignment Problem

O'ZBEK TILI SHEVALARI KORPUSI ARXITEKTURASI

The pipeline processing of NLP

Methods of eliminating homonymy within different, grammatically similar word groups

Development of an information system for organizing and managing the educational process based on smart technologies

The Problem of Pos Tagging and Stemming for Agglutinative Languages

Pos Taging of Uzbek Text Using Hidden Markov Model

Semantic Differentiation of Uzbek Homonyms Using the Lesk Algorithm

O'zbek tilini raqamlashtirish yangi bosqichda

The Problem of Pos Tagging and Stemming for Agglutinative Languages

Pos Taging of Uzbek Text Using Hidden Markov Model

Semantic Differentiation of Uzbek Homonyms Using the Lesk Algorithm

Agglutinativ tillar uchun pos teglash va stemming masalasi (turk, uyg‘ur, o‘zbek tillari misolida)

NER: O‘ZBEK TILIDAGI MATNLARDA TOPONIM(LAR)NI AVTOMATIK ANIQLASH MODELLARI

SVD VA NMF METODLARI ORQALI TEMATIK MODELLASHTIRISH

Methods of processing the uzbek language corpus texts

MATNLARNI RAQAMLASHTIRISH VA MASHINALI O‘QITISHDA WORD2VEC METODINING AHAMIYATI

MATNLARINI TEMATIK MODELLASHTIRISH VA TASNIFLASH USULLARI

Education corpus of the uzbek language and its opportunities

Affikslarni ajratishga asoslangan uzb stemming algoritmi

TEMATIK MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

CBOW NEYRON TARMOQLARI VOSITASIDA O`ZBEK TILI SOʻZLARINI BASHORATLASH

TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI