BMI mavzulari banki va talabalar amaliyoti

Bitiruv malakaviy ishi mavzulari banki va talabalar amaliyoti dasturlari

Shifr Ta’lim yo‘nalishi

Bitiruv malakaviy ishi mavzulari banki

Talabalar amaliyoti dasturlari
1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs
1. 60111400  O‘zbek tili va adabiyoti
2. 60111600 O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili
3. 60230600 Noshirlik ishi
4. 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili)
5. 5120900 O‘zbek-ingliz tarjima nazariyasi va amaliyoti
6. 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili
7. 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili
8. 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili
9. 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili
10. 60230300 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili)
11. 60230900 Folklorshunoslik  va shevashunoslik
12. 60230700 Amaliy filologiya
13. 60230800 Kompyuter lingvistikasi