Ilmiy texnikaviy kengash

Ilmiy-texnikaviy kengash faoliyatining maqsadi va asosiy vazifalari

ITK ni tashkil etishning asosiy maqsadi:

 • universitetda ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali boshqarishni muvofiqlashtirish;
 • ilmiy faoliyatga oid turli tashkiliy masalalarni muhokamasiga ilmiy jamoatchilikni jalb etish;
 • ilmiy faoliyat natijalarini fan-ta’limning mos tarmoqlariga, o‘quv va ilmiy-ishlab chiqarish jarayonlariga tadbiq etishda ishtirok etish;
 • dissertatsiya natijalarining fanga, amaliyotga tatbiq etilganligi, tashkilotlar tomonidan joriy etish uchun qabul qilinganligi yuzasidan asosli hujjatlar ToshDO‘TU Ilmiy kengashida muhokama etilganidan keyin, ushbu hujjatlar ToshDO‘TAU ilmiy-texnikaviy Kengashi tomonidan ko‘rib chiqilishi, ilmiy natijalaridan amaliyotda foydalanilganligi, foydalanishi mumkinligi to‘g‘risida ma’lumotlarni attestatsiya ishiga ilova qilish uchun berishni ta’minlash;
 • ToshDO‘TAUning ilmiy-texnikaviy kengashi faoliyati quyidagi asosiy vazifalarni bajarishga yo‘naltirilgan:
 • ilmiy tadqiqotlar loyihalarini olib borish va Respublikada mos sohalardagi talabni hisobga olib, ToshDO‘TAUning asosiy ilmiy-tadqiqot faoliyatini shakllantirishda ishtirok etish;
 • yuqori malakali ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, doktorant, tayanch doktorant va mustaqil izlanuchilarni faolligini oshirish, shuningdek iqtidorli talabalarni ilmiy-tadqiqotlarni bajarishga keng jalb etishlarini ta’minlash;
 • fan, ta’lim va ishlab chiqarishni rivojlanishini ta’minlovchi ilmiy-tadqiqotlarni bajarishda ilmiy-pedagogik xodimlarni imkon qadar keng jalb etish;
 • ToshDO‘TAU professor-o‘qituvchilari tomonidan tayyorlangan monografiya va risolalarning sifati va ularning mazmunini ko‘rib chiqish va belgilangan tartibda xulosa berish;
 • ToshDO‘TAUning ilmiy va innovatsion faoliyati bo‘yicha qisqa va uzoq muddatlarga mo‘ljallangan strategik rejasini tayyorlash va amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek yangi kalendar yil uchun ilmiy-tadqiqot ishlari rejasi bo‘yicha taklif berish;
 • kompleks ilmiy-tadqiqot va loyiha ishlari va innovatsion loyihalarini bajarishda kafedralar ishini muvofiqlashtirish;
 • ToshDO‘TAUning kafedralari rivojlanish istiqbollarini, ularda o‘tkaziladigan ilmiy-tadqiqotlar yo‘nalishlarini, ularning universitet ta’lim dasturlari va mutaxassislarni tayyorlash yo‘nalishiga mos kelishini aniqlash bo‘yicha takliflar berish;
 • bajarilayotgan ilmiy-tadqiqotlar natijalarini baholash va tahlil qilish, shuningdek kafedralarning yillik rejalaridagi ilmiy ish yakunlarini monitoring qilish;
 • o‘quv-ilmiy, ilmiy-amaliy laboratoriyalarni tashkil etilishini maqsadga muvofiqligini ko‘rib chiqish, ularning rejalari va hisobotlarni tasdiqlash;
 • ilmiy-tadqiqot va sinov-konstruktorlik ishlari va innovatsion loyihalarning natijalari bo‘yicha hisobotlarni ko‘rib chiqish va baholash, shuningdek ularni davom ettirilishi maqsadga muvofiqligi bo‘yicha xulosa berish;
 • chop etishga tayyorlangan ilmiy ishlarni va maqolalarni muhokama qilish va ekespert xulosasini berish;
 • ilmiy-tadqiqotlar olib borish bazasidan foydalanish samarasini tahlil qilish, uni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish;
 • doktorant, tayanch doktorantlar va mustaqil izlanuvchilarning hisobotlarini davriy ravishda eshitib borish va monitoring qilish;
 • fakultetlar, kafedralar ilmiy seminarlar ish faoliyati bo‘yicha xisobotlarni eshitib borish va monitoring qilish;
 • muhokama qilinishi kerak bo‘lgan takliflar, loyihalar va boshqalar bo‘yicha xulosa tayyorlash uchun ekspert guruhlarini shakllantiish;
 • “Oltin bitiklar”, “O‘zbekiston: til va madaniyat” jurnallarining faoliyati, xususan chop etiladigan maqolalarning sifati va mazmunini nazorat qilish;
 • “Oltin bitiklar”, “O‘zbekiston: til va madaniyat” jurnallariga kelib tushadigan maqolalarni tahlil qilib beruvchi ekspertlar va professor-o‘qituvchilarni belgilangan tartibda rag‘batlantirish;

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek
tili va adabiyoti universitetining Ilmiy-texnikaviy
kengashi to‘g‘risida NIZOMiga 1-ilova. Ilova
ToshDO‘TAU Kengashining 2023-yil 25-apreldagi
№ 1-son qarori bilan tasdiqlangan

Universitet rektorining 2023-yil 30-sentabr 01-228 sonli buyrug'i 

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Ilmiy-texnikaviy kengashi a’zolari ro‘yxati

 

T/r

ITK a’zolarining F.I.O. Lavozimi, ilmiy darajasi Ixtisosligi

1.

Dadaboyev Hamidulla Aripovich Nazariy va amaliy tilshunoslik kafedrasi professori, f.f.d., ITK raisi 10.00.01-O‘zbek tili.10.00.11-Til nazaryasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi

2.

Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich Rektor, f.f.d., professor,ITK rais o‘rinbosari 10.00.10-Matinshunoslikva adabiy manbashunoslik, 10.00.06- Qiyosiy adabiyoshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

 3.

Azimova Iroda Alisherovna Nazariy va amaliy tilshunoslik kafedrasi mudiri f.f.n. dotsent, ITK kotibi 10.00.01-O‘zbek tili.10.00.11-Til nazaryasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi

4.

Mirzaeva Zulxumor Inomovna Universitet huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi rahbari, f.f.d., professor v.b.,a’zo 10.00.02- O‘zbek adabiyoti 

5.

Husanov Nishonboy Abdusattorovich O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi professori, f.f.d. professor, a’zo 10.00.01-O‘zbek tili

6.

Chinikulov Nurmurot Djumamurotovich Masofaviy ta’lim kafedrasi mudiri, f.f.n. dotsent, a’zo 10.00.01-O‘zbek tili

7.

Jamoldinova OdinaxonRasulovna Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, p.f.d., professor, a’zo 13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi

8.

Normurodova Nozliya Zarilovna Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor, f.f.d., dotsent, a’zo 10.00.06- Qiyosiy adabiyoshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik10.00.04-Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

9.

Ashirboyev Samixon Folklorshunoslik va dialektologiya kafedrasi mudiri, f.f.d., professor, a’zo 10.00.01-O‘zbek tili

10.

Elov Botir Boltayevich Kompyuter lingvistikasi va raqamli texnologiyalar kafedrasi  mudiri, t.f.n., dotsent, a’zo 05.01.10-Axborot olish tizimlari va jarayonlari

11.

Jabborov Nurboy Abdulhakimovich O‘zbek adabiyoti tarixi kafedrasi mudiri, f.f.d., professor, a’zo 10.00.02- O‘zbek adabiyoti 10.00.10-Matinshunoslikva adabiy manbashunoslik

12.

Jo‘raqulov Uzoq Haydarovich Jahon adabiyoti va qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrasi mudiri, f.f.d., professor v.b., a’zo 10.00.02- O‘zbek adabiyoti

13.

Karimov Bahodir Nurmetovich Adabiyot nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon kafedrasi mudiri, f.f.d., professor, a’zo 10.00.02- O‘zbek adabiyoti

14.

Muxamedova Saodat Xudoyberdievna O‘zbek tili ta’limi fakulteti dekani, f.f.d., professor, a’zo 10.00.01-O‘zbek tili

15.

Niyozmetova Roza Xasanovna Ona tili va adabiyot ta’limi kafedrasi professori, p.f.d., a’zo 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazaryasi va metodikasi (o‘zbek tili)

16.

Abdushukurov Baxtiyor Buronovich O‘zbek filologiyasi fakulteti dekani, f.f.d., professor, a’zo 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti

17.

Xolmanova Zulxumor Turdiyevna O‘zbek tilshunosligi kafedrasi mudiri, f.f.d., professor, a’zo 10.00.01-O‘zbek tili

18.

Yusupova Dilnavoz Rahmonovna O‘zbek adabiyoti tarixi  kafedrasi professori, f.f.d., a’zo 10.00.06- Qiyosiy adabiyoshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

19.

Yo‘ldoshev Qozoqboy Boybekovich Ona tili va adabiyot ta’limi kafedrasi mudiri, f.f.d., professor, a’zo 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazaryasi va metodikasi (o‘zbek adabiyoti)