Baholash nizomi

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2018-yil 29-avgustdagi “Oliy ta’lim nuassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risidagi nizomni joriy etish to‘g‘risida”gi 820-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan va O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan 2018-yil 26-sentabr 3069-raqami bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan “Oliy ta’lim nuassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risidagi nizom”