Katalog

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Oʻzbek filologiyasi fakulteti

Amaliy filologiya fakulteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti

Oʻzbek tili ta'limi fakulteti

Ona tili va adabiyot ta'limi fakulteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari fakulteti