Malaka talablari, o'quv rejalar va ishchi o'quv rejalar

Shifr Mutaxassisliklar 1-kurs 2-kurs
Malaka talablari O‘quv rejalar Ishchi o‘quv rejalar Dars jadvallari Malaka talablari O‘quv rejalar Ishchi o‘quv rejalar Dars jadvallari
1 70230502 Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti)
2 70111601 O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili
3 70230301 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
4 70111401 O‘zbek tili va adabiyoti
5 70230502 Folklorshunoslik va dialektologiya
6 70230104 Adabiyotshunoslik (Jahon adabiyoti)
7 70230202 Sinxron tarjima (ingliz tili)
8 70230801 Kompyuter lingvistikasi
9 70230203 Badiiy tarjima (ingliz tili)
10 70230204 Ilmiy-texnik tarjima (ingliz tili)
11 70230201 Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz tili)
12 70230502 Adabiyotshunoslik(adabiyot nazariyasi)