Raqamlashtirilgan ta’lim tizimidan foydalanish

HEMIS tizimida talaba profili funksiyalari:  

HEMIS tizimida O'qituvchi profili funksiyalari: