Respublika

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2023-yilda o‘tkaziladigan respublika ilmiy va ilmiy texnik anjumanlar

Konferensiya nomi Oʻtkazilgan sana Yuklab olish
1. Alisher Navoiy va XXI asr 2-iyun, 2023-yil

2.

O‘zbek tili milliy va ta'limiy korpusining nazariy va amaliy masalalari

10-may, 2023-yil

3.

Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning dolzarb muammolari 11-dekabr, 2023-yil

4.

O'zbek milliy asarlarini chet tillariga tarjima qilish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari 11-iyul, 2023-yil

5.

Zamonaviy o‘zbek adabiyoti rivojida Usmon Nosir ijodiy merosining o‘rni va ahamiyati 2-noyabr, 2023-yil

6.

O'zbek amaliy filologiyasi istiqbollari 28-noyabr, 2023-yil

7.

Til va adabiyot: ilmiy va amaliy izlanishlar yo‘lidagi ilk odimlar 26-aprel, 2023-yil

8.

Filologiya masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida

24-aprel, 2023-yil

9.

O‘zbek amaliy sanati yoshlar nigohida 24-fevral, 2023-yil

10.

Til va adabiyot: ilmiy va amaliy izlanishlar yo‘lidagi ilk odimlar 24-aprel, 2023-yil

11.

Global ta’lim va milliy metodika taraqqiyoti 26-aprel, 2023-yil

12.

O‘zbek tili milliy va talimiy korpusining nazariy va amaliy masalalari 10-may, 2023-yil

13.

Til va imlo muammolari 19-may, 2023-yil

14.

Davlat tili taraqqiyoti: muammo va yechimlar 23-may, 2023-yil

15.

Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini takomillashtirish masalalari 22-sentabr, 2023-yil

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2022-yilda o‘tkaziladigan respublika ilmiy va ilmiy texnik anjumanlar

Konferensiya nomi

Oʻtkazilgan sana

Yuklab olish

1.

Poetik matn tahlili va talqin muammolari (Natan Mallaevning 100 yilligiga bag‘ishlanadi)

20-yanvar, 2022-yil

2.

Tilshunoslikning dolzarb masalalari

16-mart, 2022-yil

3.

Global ta’lim va milliy metodika taraqqiyoti

29-mart, 2022-yil

4.

Gumanitar fanlarni o‘qitishning zamonaviy ilmiy yo‘nalishlari

19-aprel, 2022-yil

5.

Til va adabiyot: ilmiy va amaliy izlanishlar yo‘lidagi ilk odimlar

27-aprel, 2022-yil

6.

O‘zbek shevalari tadqiqotlari: amaliyot, metodologiya, yangicha yondashuv

2022-yil 21-may

7.

O‘zbek amaliy filologiyasi istiqbollari

26-oktabr, 2022-yil

8.

Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning dolzarb muammolari

3-noyabr, 2022-yil 

9.

O‘zbek milliy adabiyoti namunalarini chet tillarga tarjima qilish va targ‘ib qilishning dolzarb masalalari

4-noyabr, 2022-yil 
 

10.

Ona tili ta’limida o‘qitish va baholash muammolari

16-noyabr, 2022-yil

11.

Zamonaviy o‘zbek adabiyoti rivojida Usmon Nosir ijodiy merosining o‘rni va ahamiyati

9-noyabr, 2022-yil

12.

Filologiya masalalari – yosh tadqiqotchilar nigohida

30-noyabr, 2022-yil

13.

Madaniyatlararo muloqot va turizm 10-iyun, 2022-yil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2021-yilda o‘tkaziladigan respublika ilmiy va ilmiy texnik anjumanlar

Konferensiya nomi Oʻtkazilgan sana Yuklab olish
1. Gumanitar fanlarni o‘qitishning zamonaviy ilmiy yo‘nalishlari 8-may, 2021-yil

2. Filologiya masalalari – yosh tadqiqotchilar nigohida 15-noyabr, 2021-yil
3. O‘zbek shevalari tadqiqotlari: amaliyot, metodologiya, yangicha yondashuv 22-may, 2021-yil
4. Global ta’lim va milliy metodika taraqqiyoti

26-aprel, 2021-yil

5.

Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar 23-aprel, 2021-yil
6. Adabiy tanqid va zamonaviy o‘zbek adabiyoti masalalari (Umarali Normatovning 90 yilligiga bag‘ishlanadi) 20-yanvar, 2021-yil
7. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning dolzarb muammolari 27-oktabr, 2021-yil
8. O‘zbek amaliy tilshunosligi va lingvodidaktikasi masalalari 20-oktabr, 2021-yil

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2020-yilda o‘tkaziladigan respublika ilmiy va ilmiy texnik anjumanlar

Konferensiya nomi Oʻtkazilgan sana Yuklab olish
1. Said Ahmad ijodi va zamonaviy o‘zbek adabiyoti

22-iyun, 2020-yil

2. Global ta’lim va milliy metodika taraqqiyoti 24-aprel, 2020-yil
3. Muhammad Rizo Ogahiyning o‘zbek mumtoz adabiyoti rivojida tutgan o‘rni 20-may, 2020-yil
4. O‘zbek tilini ikkinchi til va xorijiy til sifatida o‘qitish masalalari: muammo, echim, istiqbollari 20-may, 2020-yil

5.

Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning dolzarb muammolari 29-oktabr, 2020-yil
6. Abdulla Oripov ijodining ilmiy-ma’rifiy ahamiyati 25-noyabr, 2020-yil
7. Qiyosiy adabiyotshunoslik: o‘tmishi, buguni, istiqbollari  6-noyabr, 2020-yil
8. O‘zbek tilini dunyo miqyosida keng targ‘ib qilish bo‘yicha hamkorlik istiqbollari 19-20-oktabr, 2020-yil
9. Filologiya masalalari – yosh tadqiqotchilar nigohida 16-noyabr, 2020-yil
10. Mumtoz adabiyotning dolzarb masalalari 2-dekabr, 2020-yil

 

 

 

sadsasasasasasasasasasasasa