Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari haqida umumiy ma’lumot

Ta’lim yo‘nalishlari nomi Magistratura kodi Mas’ul fakultet nomi Mas’ul kafedra nomi Kasbiy kompetensiyalar jadvali Fanlar katalogi
1 60111400 O‘zbek tili va adabiyoti O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish fakulteti 1. O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi 2. Lingvodidaktika
2 60111600 O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili O'zbek tili ta'limi fakulteti Amaliy filologiya
3 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor 2. Adabiyotshunoslik nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon 3. O‘zbek tilshunosligi 4. Til nazariyasi 5. Jahon adabiyoti va universal adabiyotshunoslik
4 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti 1. Tarjima nazariyasi va amaliyoti 2. Madaniyatlararo muloqot va turizm
5 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti (rus tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti 1. Tarjima nazariyasi va amaliyoti 2. Xorijiy tillar
6 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti (nemis tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti 1. Tarjima nazariyasi va amaliyoti 2. Xorijiy tillar
7 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti (fransuz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti 1. Tarjima nazariyasi va amaliyoti 2. Xorijiy tillar
8 60230300 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili) Amaliy filologiya fakulteti Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
9 60230600 Noshirlik ishi Amaliy filologiya fakulteti 1. Kompyuter lingvistikasi va raqamli texnologiyalar 2. Amaliy filologiya
10 60230700 Amaliy filologiya Amaliy filologiya fakulteti Amaliy filologiya
11 60230800 Kompyuter lingvistikasi Amaliy filologiya fakulteti 1. Kompyuter lingvistikasi va raqamli texnologiyalar
12 60230900 Folklorshunoslik va shevashunoslik O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor 2. O‘zbek tilshunosligi
13 60311000 Sotsiologiya