Kadirova Xurshida Batirovna

img

Kadirova Xurshida Batirovna

Daraja
Filologiya fanlari nomzodi (PhD),dotsent
Fakultet
O'zbek tili ta'limi fakulteti!
Kafedra
O’zga tilli guruhlarda o’zbek tili ta’limi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O`zbek
Tug'ilgan sanasi
04.04.1982

EUPHEMIC-DYSPHEMISTIC VALUES IN THE INTERSECTION OF STRUCTURAL-PRAGMATIC ANALYSIS /

EUPHEMISMS AND DYSFEMISMS AS A REFLECTION OF CULTURE COMMUNICATION

BADIIY MATNDA EYFEMIK VA DISFEMIK KO'CHIMLARNING IMPLITSIT IFODASI

ЭВФЕМИЧЕСКИЙ И ДИСФЕМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ В СТРУКТУРНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

LEXICO-SEMANTIC ASPECTS: NATIONAL APPLIED AND FINE ART TERMS

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭВФЕМИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО СЕМАНТИЧЕСКОМУ ОБЪЁМУ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ ФОРМЫ ЭВФЕМИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБДУЛЛЫ КАДИРИ

Logical and Grammatical Relations in Word Categories: The Factor of Difference and Incarnation

CLASSIFICATION OF DYSPHEMISTIC UNITS BY STRUCTURE

MENTAL XUSUSIYATGA EGA EVFEMIZM VA DISFEMIZM HODISALARINI O'ZBEK TILINING ELEKTRON KORPUS YARATISHDAGI AHAMIYATI

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ДИСФЕМИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМЕНЫ ЕВФЕМИЗМОВ И ДИСФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЫ

O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishda oʻqituvchi shaxsi va kreativ yondashuvi

O‘ZBEK ISMLARNING LEKSIKOLOGIK, LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOKULTUROLOGIK MUAMOLARI

OʻZBEK ISMLARIDA EVFEMIZATSIYA VA UNING DISFEMIZATSIYALASHUVIGA OID MUAMMOLAR

PROBLEMS OF TRANSLATION OF UZBEK EUPHEMISM INTO RUSSIAN

IJTIMOIY MUNОSABATNING O‘ZBЕK ISMLARIDA AKS ETISHI

O‘ZLASHGAN O‘ZBЕK ISMLARINING LЕKSIK-SЕMANTIK MUAMMОLARI

LEXICO-SEMANTIC ASPECTS: NATIONAL APPLIED AND FINE ART TERMS

Logical and Grammatical Relations in Word Categories: The Factor of Difference and Incarnation

АRАB TILIDАN O‘ZLАSHGАN ISMLАRNING MUАMMOSINI YARАTUVCHI OMILLАR

O‘ZBEK ISMLARNING LEKSIKOLOGIK, LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOKULTUROLOGIK MUAMOLARI

IJTIMOIY MUNОSABATNING O‘ZBЕK ISMLARIDA AKS ETISHI

MASHGʻULOTLARDA OʼZBEK VA RUS TILLARIDAGI TURGʻUN BIRIKMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK QIYOSIY TAHLILI

O‘ZLASHGAN O‘ZBЕK ISMLARINING LЕKSIK-SЕMANTIK MUAMMОLARI

AMALIY FILOLOGIYA MASALALARI

O‘ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O‘QITISHDA TAʼLIM SIFATINI BELGILOVCHI OMILLAR

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ УЗБЕКСЬКОЇ МОВИ В НЕФІЛОЛОГІЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГРУПАХ

IMPLICIT EXPRESSION OF EUPHEMIC AND DISPHEMIC PHENOMENA IN UZBEK ARTISTIC TEXT

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ДИСФЕМИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

СТВОРЕННЯ СПИСКУ САЙТІВ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО І САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ УЗБЕКСЬКОЇ МОВИ

EVFЕMIK VА DISFЕMIK BIRLIKLАRNING MА’NО MUNОSАBАTI VА MА’NО QАMRОVI АSОSIDАGI TIPLАRI