Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

img

     Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi universitetning yetakchi kafedralaridan biri bo‘lib, “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to‘g‘risida”gi farmoni asosida tashkil etilgan. Kafedrada ilmiy, badiiy va boshqa adabiyotlarni o‘zbek tilidan ingliz va boshqa xorijiy tillarga, shuningdek, jahon tillaridan ona tilimizga yuqori sifat va mahorat bilan tarjima qiluvchi tarjimonlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi.

     O‘rganilayotgan tilda tarjimashunoslikning nazariy muammolari va ularning tarjimashunoslik nuqtai nazaridan amaliy yechimlari amalga oshiriladi. Zamonaviy tarjima nazariyasi va amaliyotida keng tarqalgan tendensiyalar, tarjima turlari va usullari, tarjimaning rivojlanish bosqichlari, leksik-semantik va grammatik moslik kategoriyalari, janr bo‘yicha tarjima turlari va ularda qo‘llaniladigan usullar, tillarning lingvokulturalogik va lingvogeografik xususiyatlari o'rganiladi.

     Kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan kafedrada “Sinxron tarjima” va “Adabiy tarjima” to‘garaklari tashkil etilgan. Bu to‘garaklarda talabalar o‘zbek va jahon adabiyotining durdonalarining tarjimasi va tahlilini muhokama qiladilar.

     Kafedra tarkibi: 23 ta professor-o‘qituvchi.

     Shundan: fan doktori 3 nafar.

     Ilmiy salohiyat: 43,4 %

     Kafedraning  ustuvor yo‘nalishlari :

  • Xorijda chop etilgan, tanlangan adabiyotlar asosida zamonaviy darsliklar yaratish.
  • Barcha fanlar uchun o‘quv materiallarini ishlab chiqish va ularni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida talabalarga yetkazish.
  • Elektron ta'lim tizimi asosida talabalar uchun mustaqil ta’limni tashkil etish.
  • Bitiruvchilarni kasbga yo‘naltirish maqsadida tarjima sohasidagi kompaniyalar bilan yaqin aloqalar o‘rnatish.
  • Xorijda chop etilgan adabiyotlarni muntazam kuzatib borish.
  • Talabalar va o‘qituvchilarni yangi innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish uchun tadqiqotlarga jalb qilish.
  • Kafedraning elektron ta'lim resurslarini mamlakat va butun dunyodagi bo‘lim veb-sayti orqali taqdim etish.
  • Magistratura mutaxassisliklari uchun o‘quv-uslubiy majmualarni  va AKTni tarjima ta’limi bilan integratsiyalash asosida yangi o‘quv dasturlarini ishlab chiqish.
  • O‘zbek adabiyotidagi poetik obrazlarning ingliz tiliga sof badiiy tarjima qilinishiga zamin yaratish.
  • O‘zbek tilidan ingliz tiliga badiiy lug‘atlar yaratish tamoyillarini ishlab chiqish;

 


 

 

Kafedrada o'qitiladigan fanlar


Tarjima nazariyasi va amaliyoti (1-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
O‘qish madaniyati (1-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
O‘rganilayotgan mamlakat tarixi va madaniyati (2-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
O‘zbek adabiyoti (2-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
Jahon adabiyoti (2-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
Adabiy tarjima asoslari (3-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
Ilmiy-texnik tarjima asoslari (2-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
Amaliy tarjima (3-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
Tarjimaga o‘rgatish uslubiy (1-kurs, 60230200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)
Adabiy tarjimada kompetensiya (2-kurs, 70230204 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)magistratura
Adabiy tarjimada kompetensiy (2-kurs, 70230204 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti)magistratura
Ilmiy-texnik tarjima nazariyasi (1-kurs, 70230204 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti) magistratura
Amaliy ilmiy-texnik tarjima (1-kurs, 70230204 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti) magistratura
Siyosiy atamalar tarjimasi (1-kurs, 70230204 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti) magistratura
Siyosiy matnlar tarjimasi (2-kurs, 70230204 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti) magistratura
Rasmiy hujjatlar tarjimasi (1-kurs, 70230204 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti) magistratura
Rasmiy hujjatlarni tarjima qilish(2-kurs, 70230204 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti) magistratura