Amaliy filologiya fakulteti o'quv jarayoni

Ta’lim yo‘nalishi Dars jadvali Talabalar amaliyoti dasturlari Ishchi o‘quv rejalar
1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs
1 60111600 - O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili
2 60230300 - Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili)
3 5611600- Noshirlik ishi
4 60230800-Kompyuter lingvistikasi
5 60230700-Amaliy filologiya