Yusupova Dilnavoz Rahmonovna

img

Yusupova Dilnavoz Rahmonovna

Daraja
Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Fakultet
O‘zbek filologiyasi
Kafedra
O'zbek adabiyoti tarixi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O'zbek
Tug'ilgan sanasi
09.08.1976

Восточная классическая литература

Alisher Navoiy "Xamsa" sida prosodik urg'u

The system of poems in " Funun al-Balaghan" by Shaykh Akhmad Tarazi

Alisher navoiy g'azali tahlili: "Oncha yig'latti jafodin..."

Shayx Ahmad Taroziyning "Funun ul-balog'a" asarida turkiy aruz masalalari

Comparison of prosody used in the works by Alisher Navoi and Abdurakhman Jami

Ali Şir Nevayi’nin “Mizan’ul evzan” adli eserinde halk koşuklari ve aruz vezni ilişkisi

Prosody During The Temurids’ Period

Comparative analysis of treatises about aruz (prosody) by Nasir ad-din Tusi and Alisher Navoi

Junun toshi xarobot ichra...

Temuriylar davri aruzshunosligi manbalari

Poetry meters (bahrs), concentric circles (doirs) and the sizes of rubai in the aruz studies of the Temurids’ period

Aruz ilmining ispaniyalik tadqiqotchisi

Alisher Navoiyning "Mezon ul-avzon" risolasi uchun asos bo'lgan nazariy manbalarning komparavistik tahlili

Взаимоотношение метрического размера рубаи и устного народного творчества

Alisher Navoiy "Xamsa"sini o'rganishda kontseptual jadvallardan foydalanishning ahamiyati

Aruzshunoslik tarixida doira talqini: mushtarak va farqli jihatlar

Alisher Navoiyning Shoh G'arib Mirzoga bag'ishlangan tarkibband-marsiyasi xususida

Роль "Трактата обарузе" Бабура в развитии арузоведения в Тимуридский период

Usmonli turklar xamsanavisligida Abdurahmon Jomiy an'analari

Ogahiy taxmislari

Har ko'ngul oromi

Sinsa ko'nglumda o'qing

Kimki oshiq bo'lsa...

Ishq sirrin...

Aleksandr Mixaylovich Shcherbak – “aruz risolasi”ning tadqiqotchisi

Alisher Navoiy ijodida shayxlar zikri va ma’rifatulloh talqini

Yusupova Alisher Navoiy va XXI asr toplami

Zahiriddin Muhammad Boburning sharq davlatchiligi va madaniyatida tutgan o‘rni

Sharq-u gʻarb: Navoiy va Gyote

Rauf Parfi'nin monacati allah'a tovbename

Арузоведение тимуридского периода: захириддин мухаммад бабур и его «трактат об арузе»

GLOBAL/KÜRESEL ŞAHSİYET OLARAK ALİ ŞİR NEVÂYÎ

ALEKSANDR MIXAYLOVICH SHCHERBAK – “ARUZ RISOLASI”NING TADQIQOTCHISI

"Xamsa" dostonlarini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar va metodlardan foydalanish (“Farhod va Shirin” misolida

Alisher Navoiy va Lorendeli Hamdiy “Layli va Majnun” dostonlarining qiyosiy tahlili

ALISHER NAVOIYNING “XAMSA” DOSTONLARI BILAN BOG‘LIQ TALQINLARI

ALISHER NAVOIY «XAMSA»SI VA USMONLI TURK ADABIYOTI

АРУЗОВЕДЕНИЕ ТИМУРИДСКОГО ПЕРИОДА: ЗАХИРИДДИН МУХАММАД БАБУР И ЕГО «ТРАКТАТ ОБ АРУЗЕ»

ALISHER NAVOIY VA SAYFIY BUXORIY MUAMMOGA DOIR RISOLALARINING QIYOSIY TADQIQI

Bobur "Aruz risolasi" ning Temuriylar davri aruzshunosligida tutgan o'rni

ALISHER NAVOIY IJODIDA SHAYXLAR ZIKRI VA MA’RIFATULLOH TALQINI

RAUF PARFi'NiN MONACATI ALLAH'A TOVBENAME