Teshaboyeva Ziyodaxon Qodirovna

img

Teshaboyeva Ziyodaxon Qodirovna

Daraja
Filologiya fanlar doktori (DSC), Dotsent
Fakultet
Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti
Kafedra
Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O'zbek
Tug'ilgan sanasi
21.02.1969

"Boburnoma"ning inglizcha tarjimalarida maqollarning berilishi

"Boburnoma"dagi emosional frazeologik birliklarning talqini

"Boburnoma"dagi "Tengri rahmatiga bormoq" frazeologik birligining semantik maydoni

Инглизча Бобурномалар

"Boburnoma"dagi matal va frazeologik birliklarning inglizcha tarjimalari xususida

"Boburnoma"dagi aforizmlarning inglizcha tarjimalarda aks etish

Phrazeological units in “Baburname” and the analysis of their English translation

A comparative analysis of phraseological units in “Baburname” and their different English translations

Military terms in "Baburname" and a comparative analysis of their English translation

Кўнгилдан чиққан сўзлар

Scientific and theoretical study of “Baburname” and its’ translations into the world languages

Тарихий асарларда аёллар мавқеи, уларнинг номи билан боғлиқ ибора ва мақол хусусида

“Бобурнома” асаридаги “илик” лексик майдони ва инглизча таржималарининг қиёсий таҳлили

"Boburnoma" asarida "ko'ngul" bilan bog'liq frazeologik birliklar

"Такаллуф"нинг маъно жилолари ва инглизча таржималари таҳлили

А Cognitive Study of “Вaburname”’S Translations and Principle of Compiling a Textual Dictionary

TIBBIYOT SOHASINING STOMATOLOGIYA TERMINLARI XUSUSIDA

"Boburnoma"dagi frazaleologik birliklar va paremiyalarning inglizcha tarjima lug'ati

"Boburnoma"ning lisoniy jozibasi ingliz tarjimonlari talqinida

Ilmiy-texnik tarjima

OʻQUV METODIK TERMINLАRNING XORIJIY OLIMLАR ISHLАRIDА OʻRGАNILISHI