Soatova Gulzoda Nurmamat qizi

img

Soatova Gulzoda Nurmamat qizi

Daraja
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fakultet
O‘zbek filologiyasi
Kafedra
O'zbek adabiyoti tarixi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O'zbek
Tug'ilgan sanasi
21.06.1984
Aloqa

“МАОРИФ ВА ЎҚИТҒУВЧИ” ЖУРНАЛИ МАТЕРИАЛЛАРИ ТАДҚИҚИ

MAGAZIN "EDUCATION AND TEACHER"

«MAORIF VA O‘QITG‘UVCHI» JURNALIDAGI TARJIMA ASARLARDA ASLIYAT MANBANING SAQLANISH DARAJASI (1925-1929 YILLARDAGI SONLARI ASOSI

“MAORIF VA O‘QITG‘UVCHI” JURNALI VA JURNALDAGI ADABIYOT MATERIALLARI TASNIFI

PUBLICATION OF TRANSLATED WORKS IN THE MAGAZINE "EDUCATION AND TEACHER" (BASED ON NUMBERS FROM 19251927)

EĞİTİM VE ÖĞRETMEN” DERGİSİNDE TEORİK ESERLERİN GRAFİK OLUŞUMU (1925-1929 SAYILARINA GÖRE) GRAPHICAL REPRESENTATION OF POEMS IN

“MAORIF VA O‘QITG‘UVCHI” JURNALI – MILLATLARARO KO‘PRIK

“МАОРИФ ВА ЎҚИТҒУВЧИ” ЖУРНАЛИДАГИ НАСРИЙ АСАРЛАРДА ДАВР ВОҚЕЛИГИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

ELBEK IJODIGA CHIZGILAR

"MAORIF" VA "O'QITUVCHI" JURNALLARIDA ELBEK IJODI

“МАОРИФ ВА ЎҚИТҒУВЧИ” ЖУРНАЛИДАГИ НАСРИЙ АСАРЛАРДА ДАВР ВОҚЕЛИГИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

Bobur va jadidlar ijodida vatanparvarlik g‘oyalari mushtarakligi

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE REALITY OF THE TIME IN THE PROSE WORKS IN THE MAGAZINE “MAORIF VA O‘QITG‘UVCHI”

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE REALITY OF THE TIME IN THE PROSE WORKS IN THE MAGAZINE “MAORIF VA O‘QITG‘UVCHI”

“MAORIF VA O‘QITG‘UVCHI” JURNALIDAGI NASRIY ASARLARDA DAVR VOQЕLIGINING BADIIY TALQINI (1925-1929-yillardagi sonlari asosida)

Elbekning yangi hikoyalari tahlili