Каталог

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Oʻzbek filologiyasi fakulteti

Amaliy filologiya fakulteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti

Oʻzbek tili va adabiyotini oʻqitish fakulteti