Hamroyeva Orzigul Jalolovna

img

Hamroyeva Orzigul Jalolovna

Daraja
Filologiya fanlari doktori (DSC), dotsent
Fakultet
O‘zbek filologiyasi
Kafedra
O'zbek adabiyoti tarixi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O`zbek
Tug'ilgan sanasi
27.09.1987

Nosiriddin Tusi's Me'yor ul-ash'ar is an important source for the study of classical rhyme

The study of rhyming letters in “Al-Mu'jam”

Shamsiddin Qays Roziyning " Al-mo'jam fi ma'oyiri ash'or al-ajam" asari tadqiqi

Mumtoz qofiyaga oid badiiy san'atlar tadqiqi

Correlation between the science of rhyme and the science of bade

Reflection os issues of classical poetics in "Me'yor ul -ash'ar"

Alisher Navoiy qit'alarining qofiya tizimi

Navoiy fardlarining qofiya tizimi

Nosiriddin Tusi's Me'yor ul-ash'ar is an important source for the study of classical rhyme

The rhyming study at "Funun ul-Balaga"

A study of two important sources on classical poetics

Tashri' san'atida badiiyat, qofiya va vazn uyg'unligi

Vohid Tabriziyning " Jam'i Muxtasar" asari tadqiqi

The study of rhyming letters in “Al-Mu'jam”

A study of persian sources on classical rhyme

Mumtoz poetikada radid va xojib tadqiqi

HUSAYN VOIZ KOSHIFIYNING “BADOYE’ UL-AFKOR” ASARI TADQIQI

CLASSIFICATION OF FINE ARTS IN "HADOYIQ US-SIKHR"

THE STUDY OF MOVEMENTS OF RHYME

Bobur ruboiylarida vazn va qofiya uyg‘unligi

Fitrat textologist

Fitratning adabiy tur va janrlarga munosabati

Fitrat – matnshunos

A Study of Two Arabic Sources of Classical Rhyme

Research of theoretical foundations of rhyming letters

Qofiya turlarining nazariy asoslari, tasnifi

Vazn va qofiyaga asoslanuvchi badiiy san’atlarning qiyosiy tadqiqi

Turkiy qofiyaning o'ziga xos xususiyatlari

BOBUR RUBOIYLARIDA VAZN VA QOFIYA UYG‘UNLIGI

ELBEKNING YANGI HIKOYALARI

FITRAT TEXTOLOGIST

A STUDY OF TWO ARABIC SOURCES OF CLASSICAL RHYME

Qofiya harflari olimlar talqinida

Qofiya turlarining nazariy asoslari, tasnifi

VAZN VA QOFIYAGA ASOSLANUVCHI BADIIY SAN’ATLARNING

Turkiy qofiyaning o'ziga xos xususiyatlari