Elova Dilrabo Qudratullayevna

img

Elova Dilrabo Qudratullayevna

Daraja
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fakultet
O'zbek tili ta'limi fakulteti!
Kafedra
O’zga tilli guruhlarda o’zbek tili ta’limi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O'zbek
Tug'ilgan sanasi
04.09.1983

OʼZBEK TILI MILLIY KORPUSI UCHUN CHEGАRАLАNGАN LEKSIKАGА XOS SOʼZLАRNI TEGLАSH MАSАLАSIGА OID

OʼZBEK TILI MILLIY KORPUSI UCHUN SOʼZLASHUV USLUBIGA XOS SOʼZLARNI TEGLASH MASALASIGA OID

TIL KORPUSLАRI BIRLIKLАRIGА ISHLOV BERISHDА MORFOАNАLIZАTOR BIRLIKLАRIDАN FOYDАLАNISH

СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ИССКУСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ: СИНТАКСИС И СЕМАНТИКА ЯЗЫКА

KOMMUNIKTIV VA NUTQIOY AKTLARNING DIALOGIK DISKURSDA IFODALANISHI

Feʻl grammatik shakllarining uslubiy xoslanishiga koʻra lingvistik annotatsiyalash masalasi xususida

MORFOLOGIK ANALIZATORNI YARATISH USULLARI

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СЛОВОФОРМ

"NLP" DA SO'Z TURKUMLARINI TEGLASH MASALASI

O‘ZBEK TILI MILLIY KORPUSI UCHUN CHEGARALANGAN LEKSIKANI ANNOTATSIYALASH MUAMMOLARI XUSUSIDA

ON THE ISSUE OF TEGGING WORDS OF LIMITED VOCABULARY IN THE PROCESS CREATION OF THE NATIONAL CORPUS OF THE UZBEK LANGUAGE

QIRG'IZ VA YOQUT TILI AVTOMATIK MORFOLOGIK TAHLIL VOSITALARI TAJRIBASIDAN

TABIIY TILNI QAYTA ISHLASH TIZIMLARI

THE DEVELOPMENT OF MECHANISMS FOR DETERMINING THE STYLISTICS OF AUXILIARY WORDS

Use of Explanatory Dictionary in Teaching Words of Different Classes on the Basis of Methodical Symbols in the National Corpus o

USLUBIY BО‘YOQDOR SО‘ZLARNI TEGLASHDA IZOHLI LUG‘ATDAGI POMETALARNING О‘RNI

YORDAMCHI SO'ZLAR VA ALOHIDA OLINGAN SO'ZLAR TURKUMIDA USLUBIY XOSLANISHNI KO'RSATUVCHI TEGLAR TIZIMI

О НЕКОТОРЫЙ ПОДХОДАХ В ИНФОРМОЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ

TA'LIMIY KORPUS ELEKTRON TA'LIMIY RESURSNING BIR KO'RINISHI