Yangiliklar

img
Fri, 04/22/2022 - 11:28

Xorijiy tillar kafedrasi tomonidan tashkillashtirilgan navbatdagi ilmiy-nazariy seminar

2022-yilning  21-aprel kunida  Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universitetida Xorijiy tillar kafedrasi tomonidan tashkillashtirilgan navbatdagi ilmiy-nazariy seminar bo’lib o’tdi.

Mazkur seminarda oʻqituvchi Dildora Tolipova “Oʻzbek va rus tillarida lakunalar” mavzusida maʼruza qildi. Seminarda lakunalar haqida umumiy ma’lumot berildi.  ularning oʻzbek va rus tilida oʻrganilishi, realiyalardan farqi kabi masalalar yoritildi.

Maʼruzachi tinglovchilar tomonidan berilgan koʻplab savollarga javob berdi. Seminar juda samarali va yuqori darajada oʻtdi.

Ma’lumot uchun: har qanday til yoki dialektda boshqa tilga  bir so'z bilan tarjima qilib bo'lmaydigan so'zlar  mavjud  bo'ladi.  Bunday  so'zlarga muqobilsiz leksika deyiladi. Muqobilsiz leksika muayyan xalq madaniyatiga xos hodisalarni  aks  ettiradi. Bir tildagi so'z boshqa tilda muqobilini topa olmagan o'rinlarda har doim lakuna hodisasi voqelanadi. 

Lakunalar (lot. lacuna - bo'shliq, chuqurlik, cho'nqir joy) - matnda bo'sh qolgan,

 tushib qolgan joy, "tilning semantik xaritasidagi oq dog'lar"dir.

Muqobilsiz  leksika  singari  lakunalar  ham  tillarning  qiyosida seziladi.