Tyutorlar

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida ish faoliyatini olib borayotgan Tyutorlarga biriktirilgan talabalar to‘g‘risida STATISTIKA  MONITORINGI

MA’LUMOT
(2022 yil 5-aprel holatiga ko‘ra)


O‘FF Muhammadiyeva Madina Do'smamat qizi
madinamuhammadiyeva345@gmail.com
+9989 90 045 90 14
Mutaxassisligi: O‘zbek filologiyasi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 133 nafar:
1)106-guruhda 27 nafar;
2) 107- guruhda 27 nafar;
3) 108- guruhda 26 nafar;
4) 109- guruhda 27 nafar;
5) 110- guruhda 26 nafar;  
Shundan: o‘g‘il 9 nafar,  qiz 124 nafar, grant 50 nafar,  shartnoma 83 nafar, Ijara 42 nafar, TTJ 48nafar, Yaqin qarindosh 28 nafar, O‘z uyi 15 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 106 nafar, Sariq 20 nafar, Qizil 7 nafar

 

O‘FF Qahhorov O‘ktam Jamolovich
oktamqahhorov1983@gmail.com
+998900352207
Mutaxassisligi: Psixolog

 

 

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 124 nafar;

1) 101- guruhda 28 nаfаr;
2) 102- guruhda 27 nаfаr;
3) 103- guruhda 27 nаfаr;
4) 104- guruhda 27 nаfаr;
5) 105- guruhda 15 nаfаr;
Shundan: o‘g‘il 3 nafar,  qiz 121 nafar, grant 39 nafar, shartnoma 85 nafar, Ijara 56 nafar, TTJ 34 nafar, Yaqin qarindosh 23 nafar, O‘z uyi 11 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 76 nafar, Sariq 31 nafar, Qizil 17 nafar

O‘FF Tugizov Ulug‘bek Temirovich
ulug‘bektemirovich@mail.ru 
+9989 90 001 54 16
Mutaxassisligi: Fizika va astronomiya

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 132 nafar;
1) 204 - guruhda 27 nafar;
2) 206- guruhda 27 nafar;
3) 207- guruhda 27 nafar;
4) 208- guruhda 27 nafar;
5) 209- guruhda 25 nafar;
Shundan: o‘g‘il 10 nafar,  qiz 122 nafar, grant 37 nafar, shartnoma 95 nafar, Ijara 61 nafar, TTJ 33 nafar, Yaqin qarindosh 14 nafar, O‘z uyi 24 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 97 nafar, Sariq 15 nafar, Qizil 20 nafar.

O‘FF Arolov O’tkir Tursunovich
arolovutkir@gmail.com 
+998998787647
Mutaxassisligi: O‘zbek filologiyasi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 127 nafar;
1) 202- guruhda 27 nafar; 
2) 203- guruhda 25 nafar;
3) 307- guruhda 25 nafar;
4) 308- guruhda 25 nafar;
5) 309 - guruhda 26 nafar;
Shundan: o‘g‘il 10 nafar,  qiz 117  nafar, grant 24 nafar, shartnoma, 103 nafar, Ijara 47 nafar, TTJ 27  nafar, 
Yaqin qarindosh 23  nafar, O‘z uyi 30 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 93 nafar, Sariq 15 nafar, Qizil 19 nafar

O‘FF To’qsanova Umida Qahramonovna 
umidaasadova@gmail.com
+998909446440
Mutaxassisligi: Pedagog

Jami : Biriktirilgan talaba soni:  124 nafar;
1) 101- guruhda 32 nafar 
2) 105- guruhda 12 nafar
3) 201- guruhda 28 nafar 
4) 205- guruhda 26 nafar
5) 303- guruhda 26 nafar
Shundan: o‘g‘il 9  nafar,  qiz 115 nafar, grant 32 nafar, shartnoma 92 nafar, Ijara 56 nafar, TTJ 35 nafar, Yaqin qarindosh 21 nafar, O‘z uyi 15 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 116 nafar, Sariq 0 nafar, Qizil 8 nafar

 

O‘FF Xaytboyev Boburjon Xamzayevich
bobur423bobur@gmail.com
+9989 99 913 23 24
Mutaxassisligi: Milliy g‘oya: ma’naviyat asoslari va huquqiy ta’lim

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 126 nafar;
1) 301- guruhda 25 nafar;
2) 302- guruhda 26 nafar;
3) 304- guruhda 25 nafar;
4) 305- guruhda 26 nafar;
5) 306- guruhda 24 nafar;
Shundan: o‘g‘il 11 nafar,  qiz 115 nafar, grant 30 nafar, shartnoma 96 nafar, Ijara 50 nafar, TTJ 32 nafar, 
Yaqin qarindosh 17 nafar, O‘z uyi 27 nafar 
Hududlar kesimida:
Yashil 92 nafar, Sariq 23 nafar, Qizil 11 nafar

O‘TA Saparov Eldor Niyatilla o`g`li
saparoveldor512@gmail.com
+9989 93 663 56 66
Mutaxassisligi: Tarixchi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 132 nafar;
1) 111 - guruhda 26 nafar
2) 206 - guruhda 26 nafar
3) 207  - guruhda 27 nafar
4) 208-  guruhda 27 nafar
5) 209 - guruhda 26 nafar
Shundan: o‘g‘il 23 nafar,  qiz 109 nafar, grant 43 nafar, shartnoma 88 nafar, Ijara 61nafar, TTJ 41 nafar, Yaqin qarindosh 15 nafar, O‘z uyi 15 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 98nafar, Sariq 26 nafar, Qizil 8 nafar.
 

O‘TA Nodirov Farxod Amirovich    
farkhod.nodirov785@gmail.com
+9989 976097910
Mutaxassisligi: Jurnalistika

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 128 nafar;
1) 101- guruhda 26 nafar;
2) 102- guruhda 25 nafar;
3) 103- guruhda 26 nafar;
4) 104- guruhda 25 nafar;
5) 105- guruhda 26 nafar;
Shundan: o‘g‘il 14 nafar,  qiz 114 nafar, grant 89 nafar, shartnoma 39 nafar, Ijara 58 nafar, TTJ 53 nafar, 
Yaqin qarindosh 9 nafar, O‘z uyi 8 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 106 nafar, Sariq  12 nafar, Qizil 5 nafar.
 

O‘TA Mеngziyayеv Rаsul Dаminovich
mengziyayev38@gmail.com 
+9989 90 991 31 45
Mutaxassisligi: Injener-texnolog

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 126 nafar;
1) 106- guruhda 26 nafar;
2) 107- guruhda 26 nafar;
3) 108- guruhda 25 nafar;
4) 109- guruhda 24 nafar;
5) 110- guruhda 25 nafar;
Shundan: o‘g‘il 10 nafar,  qiz 116 nafar, grant 72 nafar, shartnoma 54 nafar, Ijara 62 nafar, TTJ 45 nafar,
Yaqin qarindosh 10 nafar, O‘z uyi 9 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 96nafar, Sariq 26 nafar, Qizil 4 nafar.
 

O‘TA Ravshanov Azizbek Ravshanovich
Ravshanovazizbek73@gmail.com
+998 90 333 68 48
Mutaxassisligi: ChQBT o‘qituvchisi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 128 nafar;
1) 307 - guruhda 22 nafar;
2) 308 - guruhda 19 nafar;
3) 309 - guruhda 23 nafar;
4) 310- guruhda 23 nafar;
5) 311 - guruhda 21 nafar;
6) 312- guruhda 20 nafar;
Shundan: o‘g‘il 14 nafar,  qiz 114 nafar, grant 0 nafar, shartnoma 128 nafar, Ijara 28 nafar, TTJ 18 nafar, 
Yaqin qarindosh 12 nafar, O‘z uyi 70 nafar.
Hududlar kesimida: 
Yashil 118 nafar, Sariq 10 nafar, Qizil 0 nafar.
 

O‘TA Ibragimov Jasurbek Ilhomjon o‘g‘li
jasur40@gmail.com 
+9989 93 617 25 25
Mutaxassisligi: Sotsiolog

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 133 nafar;
1) 301  - guruhda 23 nafar;
2) 302 - guruhda 20 nafar;
3) 303 - guruhda 22 nafar;
4) 304 - guruhda 21 nafar;
5) 305 - guruhda 23 nafar;
6) 306 - guruhda 24 nafar;
Shundan: o‘g‘il 14 nafar,  qiz 119 nafar, grant 37 nafar, shartnoma 96 nafar, Ijara 59 nafar, TTJ 36 nafar, 
Yaqin qarindosh 17 nafar, O‘z uyi 24 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 121 nafar, Sariq 10 nafar, Qizil2 nafar.
 

O‘TA Xazratov Asqar Suvonovich
Hazratovaskar@gmail.com  
+9989 91 339-41-93
Mutaxassisligi: ChQBT o‘qituvchisi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 138-nafar;
1) 201- guruhda 28 nafar;
2) 202 - guruhda 28 nafar;
3) 203 - guruhda 27 nafar;
4) 204- guruhda 27 nafar;
5) 205- guruhda 28 nafar;
Shundan: o‘g‘il-27-nafar,  qiz-111-nafar, grant-61-nafar, shartnoma-77-nafar, Ijara 78-nafar, TTJ  37-nafar, Yaqin qarindosh 18-nafar, O‘z uyi 6-nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 83 nafar, Sariq 53 nafar, Qizil 1 nafar.
 

TNA Razzakova Nafisa Ikramovna
nafisarazzakova@gmail.com
+998974103663
Mutaxassisligi: O‘zbek filologiyasi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 126 nafar;
1) 101 - guruhda 25 nafar;
2) 102 - guruhda 24 nafar;
3) 103 - guruhda 26 nafar;
4) 104- guruhda 24 nafar;
5) 101- guruhda 27 nafar;
Shundan: o‘g‘il 11 nafar,  qiz 115 nafar, grant 32 nafar, shartnoma 94 nafar, Ijara 40 nafar, TTJ 24 nafar, 
Yaqin qarindosh  19 nafar, O‘z uyi 43nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 112 nafar, Sariq 7 nafar, Qizil 7 nafar.

TNA Islomov Dilshodxon Umar o‘g‘li
islomovdilshodkhon@mail.com 
+9989 93 297 87 60
Mutaxassisligi: Ingliz tili va adabiyoti o‘qituvchisi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 141 nafar;
1) 203 - guruhda 28 nafar;
2) 204- guruhda 28 nafar;
3) 205- guruhda 27 nafar;
4) 206- guruhda 28 nafar;
5) 207- guruhda 30 nafar;
Shundan:  o‘g‘il 9 nafar,  qiz 132 nafar, grant 19 nafar, shartnoma 122 nafar, Ijara 60 nafar, TTJ 10 nafar, 
Yaqin qarindosh 8 nafar, O‘z uyi 63 nafar.
Hududlar kesimida:Yashil  106 nafar, Sariq 33 nafar, Qizil 2 nafar..
 

TNA Maqksudova Xabiba Sabitovna
Feruzamaksudova9@gmail.com 
+9989 90 0434600
Mutaxassisligi: Ingliz tili va adabiyoti o‘qituvchisi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 124 nafar;
1) 301- guruhda 25 nafar;
2) 302- guruhda 28 nafar ;
3) 303- guruhda 25 nafar;
4) 304- guruhda 24 nafar;
5) 305- guruhda 22 nafar;
Shundan: 
o‘g‘il 19 nafar,  qiz 105 nafar, grant 30 nafar, shartnoma 94 nafar, Ijara 64 nafar, TTJ 15 nafar, Yaqin qarindosh 14 nafar, O‘z uyi 32 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 111 nafar, Sariq 8 nafar, Qizil 3 nafar
 

TNA Eshbo‘riev Sirojiddin Sherqulovich
sirojiddin123@gmail.com
+9989 90 892 91 91
Mutaxassisligi: Muxandis-texnolog

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 111 nafar;
1) 101- guruhda 33 nafar;
2) 101 - guruhda 23-nafar;
3) 307 - guruhda 26 nafar;
4) 308- guruhda 29 nafar;
Shundan: o‘g‘il 10 nafar,  qiz 101 nafar, grant 12 nafar, shartnoma 99 nafar, Ijara 29 nafar, TTJ 20 nafar, 
Yaqin  qarindosh  12 nafar, O‘z uyi 50 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 76 nafar, Sariq 26 nafar, Qizil 9 nafar
 

 

TNA Shamuratova Asalxon Asadullo qizi 
ashamuratova64@ggmail.com
+998998535455   
Mutaxassisligi: Maktabgacha ta'lim

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 96 nafar;
1) 105- guruhda 24 nafar;
2) 201- guruhda 23 nafar;
3) 202- guruhda 25 nafar;
4) 306- guruhda 24 nafar;
Shundan: o‘g‘il  10 nafar,  qiz 86 nafar, grant 8 nafar, shartnoma 88 nafar, Ijara 8 nafar, TTJ 14 nafar, 
Yaqin qarindosh 1 nafar, O‘z uyi 73 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 91 nafar, Sariq 5 nafar, Qizil 0 nafar
 

AFF Qurbonov Muzaffar Alisherovich
qurbonovmuzaffar1987@gmail.com 
+998977867587
Mutaxassisligi: O‘zbek filologiyasi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 127nafar;
1)  101- guruhda  26 nafar;
2)  102- guruhda 25 nafar;
3)  103- guruhda 25 nafar;
4)  104- guruhda 26 nafar;
5)  105- guruhda 25 nafar;
Shundan: o‘g‘il 13 nafar,  qiz 114 nafar, grant 36 nafar, shartnoma 91 nafar, Ijara 66 nafar, TTJ 26 nafar, 
Yaqin qarindosh 19 nafar, O‘z uyi 16 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 95 nafar, Sariq 32 nafar, Qizil 0 nafar.
 

AFF Raxmatullayev Abror Zikriyo o‘g‘li 
rahmatillayivabror@gmail.com
+9989 99 009 19 15
Mutaxassisligi: Kasbiy ta’lim

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 119 nafar;
1) 101- guruhda 33 nafar;
2) 101- guruhda 29 nafar; 
3) 101- guruhda 31 nafar; 
4) 101- guruhda 26 nafar;
Shundan: o‘g‘il  14 nafar,  qiz  105 nafar, grant 28-nafar, shartnoma 91 nafar, Ijara 48 nafar, 
TTJ 22 nafar, Yaqin qarindosh17 nafar, O‘z uyi 32 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 85 nafar, Sariq 32nafar, Qizil 2nafar
 

AFF Tashpo’latova Aziza Shukurullaevna 
Zazuka0220@gmail.com
+9989 33 101 02 20
Mutaxassisligi: Roman-german filologiyasi

Jami : Biriktirilgan talaba soni: 113-nafar;
1) 201- guruhda 22 nafar;
2) 202- guruhda 26 nafar ;
3) 203- guruhda 23 nafar;
4) 204- guruhda 23 nafar ;
5) 201 N- guruhda 19 nafar ;
Shundan: o‘g‘il 14 nafar,  qiz 99 nafar, grant 34 nafar, shartnoma 79 nafar, Ijara 45 nafar, TTJ 27 nafar, 
Yaqin qarindosh 22 nafar, 
O‘z uyi-19-nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 95 nafar, Sariq 15 nafar, Qizil 3 nafar.
To‘g‘rillangan oxirgi ma’lumot 5.04.2022

AFF Ochilova Nargiza Ilhomovna
nargiza9775400@gmail.com
+9989 90 977 54 00
Mutaxassisligi: Roman-german filologiyasi

Jami : Biriktirilgan talaba soni:122-nafar;
1) 301- guruhda 26 nafar;
2) 302- guruhda 22 nafar;
3) 303- guruhda 19 nafar ;
4) 304- guruhda 28 nafar ;
5) 301N- guruhda 16 nafar ;
6) 302N- guruhda 11 nafar;
Shundan: o‘g‘il 34 nafar,  qiz 88 nafar, grant 19 nafar, shartnoma 103 nafar, Ijara 30 nafar, TTJ 29 nafar, Yaqin qarindosh 6 nafar, O‘z uyi 57 nafar.
Hududlar kesimida:
Yashil 98 nafar, Sariq 20 nafar, Qizil 4 nafar.
 

 

   Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlari bo‘yicha birinchi prorektor                                                                                       B.Xoliqov