To'raqulova Oqila Amirkulovna

img

To'raqulova Oqila Amirkulovna

Daraja
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Fakultet
O'zbek tili ta'limi fakulteti!
Kafedra
O’zga tilli guruhlarda o’zbek tili ta’limi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O`zbek
Tug'ilgan sanasi
28.01.1975

ADABIYOT O'QITISHDA O'QITUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISHNING METODIK XUSUSIYATLARI

KOMIL INSONNI TARBIYALASHDA MUTOLAANING ROLI

ONA TILI VA ADABIYOT DARSIDA SAVODXONLIKNI OSHIRISH MASALALARI

O'QUVCHILARDA MUTOLAA MADANIYATINO OSHIRISHNING AYRIM MASALALARI

ADABIYOT VA MA'NAVIY BARKAMOLLIK

READING IN STUDENTS DURING TEXTUAL ANALYSIS AS A MEANS OF DEVELOPING CULTURE

BADIIY ASARLARNI O'RGANISH JARAYONIDA O'QITUVCHILARNI AXBOROT XURUJLARIDAN HIMOYALASH MASALASIDAN

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA ONA TILI DARSLARINI TASHKIL ETISH

ADABIY TA'LIM JARAYONIDA MUTOLAA MADANIYATINI TASHXIS ETISH ZAMONAVIY YONDASHUV VA KORREKSIYALASHDA

KITOBHONLIKNING TARIXIY ASOSLARI

READING IN STUDENTS DURING TEXTUAL ANALYSIS AS A MEANS OF DEVELOPING CULTURE

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ У УЧАШИХСЯ

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ALISHER NAVOIY IJODIDA ADOLATLI SHOX TALQINI

ADABIYOT DARSLARIDA "LAYLI VA MAJNUN" DOSTONINI O'RGANISH MASALASIGA DOIR

COTPУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКАРЯМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬЯМИ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ

THE NAME OF ALISHER NAVOI IS WITH US FOREVER

O'QUVCHI YOSHLARDA MUTOLAA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

ADABIY TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA MUTOLAA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING GENDER XUSUSIYATLARI

PEDAGOGICAL SYSTEM OF DEVELOPMENT OF READING CULTURE OF STUDENTS AT LITERATURE LESSONS

O'ZBEK TILI DARSLARIDA SAVODXONLIKNI OSHIRISH MUAMMOLARI

ADABIY TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILAR MUTOALAA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING GENDER XUSUSIYATLARI

O'QISH MOTIVLARI VA KITOB TANLASH MEZONLARI

REKLAMAGA QO'YILGAN TALABLAR KUCHAYTIRILDI

ADABIYOT DARSLARIDA ANALITIK TAHLIL ASOSIDA O'QUVCHILARDA MUTOLAANI RIVOJLANTIRISH

TA'LIM JARAYONIDA MUSTAQIL MUTOLAA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

TA’LIMDA O‘QUVChILARDA KITOBXONLIKNI RIVOJLANTIRISh MUAMMOSINING O‘RGANILISHI

ADABIYOT DARSLARIDA "LAYLI VA MAJNUN" DOSTONINI O'RGANISH

SHOIR SHAXSI VA IJODIGA XOS SAMIMIYAT

KITOBXONLIK MADANIYATI — MADANIYATLAR MAG‘ZIDIR

O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishda loyiha texnologiyasi..

Аdabiyot darslarida tekstual-analitik tahlil asosida oʼquvchilarda mutolaani rivojlantirish

"THE METHODOLOGY OF TEACHING THE UZBEKI LANGUAGE TO STUDENTS ON THE BASE OF AUDIO AND VIDEO MATERIALS

O'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy darsliklarning o'rni

Millatimiz oydinlari

Kitobxonlik madaniyati - madaniyatlar mag'zidir

Adabiyot darslarida tekstual-analitik tahlil asosida o'quvchilarda mutolaani rivojlantirish

O'zbek tilini davlat tili sifatida o'qitishda jadidlar ilmiy merosining ahamiyati

Jadid ma'rifatparvarlarining ilmiy- pedagogik merosi

Alisher Navoiy "Xamsa"sida an'ana va novatorlik

Ta'lim arayonida mustaqil mutolaa madaniyatini rivojlantirish