Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti o'quv jarayoni

Ta’lim yo‘nalishi Dars jadvali Talabalar amaliyoti dasturlari Ishchi o‘quv rejalar
1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs
1 60230200-Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili
2 60230200-Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili
3 60230200-Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili
4 60230200-Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili