Yangiliklar

img
Wed, 06/01/2022 - 12:56

"Speking club"

Rahbari: Blake Amann
A'zolari soni: 28 nafar
Maqsadi: Ushbu to‘garak ish faoliyati davomida talabalar chet tillarida erkin va ravon so‘zlash ko‘nikmasiga ega bo‘ladi. Notiqlik san’ati va nutq me’yorlariga amal qilish qoidalaridan saboq olishadi. Shuningdek, chet tilida so‘zlagan nutqidagi kamchiliklar va taftologik harakatlarni bartaraf etish bo‘yicha tajribali ustozlar tomonidan beriladigan amaliy mashg‘ulotlar davomida yuqori natijalarga ega bo‘lish imkoniyati mavjud.12:29