Shirinova Yekaterina To'raqulovna

img

Shirinova Yekaterina To'raqulovna

Daraja
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Fakultet
O'zbek tili ta'limi fakulteti!
Kafedra
O’zga tilli guruhlarda o’zbek tili ta’limi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O`zbek
Tug'ilgan sanasi
26.03.1985

ЎЗБЕК ТИЛИДА БАНК-МОЛИЯ ТЕРМИНЛАРИ АНАТОМИЯСИ

БАНК-МОЛИЯ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ТАРАҚҚИЁТ МАНБАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ ХУСУСИДА

LINGVISTIK TADQIQOTLARDA ANTROPOSENTRIZM

ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОБОГАШЕНИЯ БАНКОВСКО-ФИНФНСОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

BANK-MOLIYA TERMINOLOGIYASIDAGI AYRIM XUSUSIYATLAR

BANK-MOLIYA TERMINOLOGIYASIDA INSON OMILI

БАНКОВСКО-ФИНФНСОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ

SEMANTIC AND STRUCTURAL PROPERTIES OF THE BANKING AND FINANCIAL TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE

O'ZBEK TILI BANK-MOLIYA TERMINOLOGIYASIDA GIPER-GIPONIMIYA

KOMMUNIKATSIYANING IJTIMOIY VA PSIXOLOGIK JIHATLARIGA DOIR

NUTQIY TAFAKKURNING PSIXOLINGVISTIK MUAMMOLARI

MADANIYATLARARO KOMMUNIKATSIYA XUSUSIDA

INSON – MADANIYATLAR CHORRAHASIDA

KO‘P TILLILIK VA KO‘P MADANIYATLILIK MUHITIDA O‘ZBEK TILINI O‘RGATISH MASALALARIGA DOIR

MADANIYATLARNING O'ZARO TA'SIRI. ENKULTURATSIYA VA AKKULTURATSIYA JARAYONLARI

Termin – olam sohaviy manzarasi in’ikosi

ZIDDIYATLI MULOQOTNI YUZAGA KELTIRUVCHI AYRIM OMILLAR

КОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ: ФАКТОРЫ, ПРИЧИНЫ, НЕКОТОРЫЕ ПУТИПРЕОДОЛЕНИЯ

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫИ ПОДХОДЫПРЕПОДАВАНИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКАВМНОГОЯЗЫЧНОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙСРЕДЕ

Barriers in Communication

SPECIFIC ASPECTS OF TEACHING THE UZBEKI LANGUAGE FOR THE CHINESE

Ways of Teaching Uzbek Language in a Multilingual Environment