Qosimboy Mamurov

img

Qosimboy Mamurov

Daraja
Filologiya fanlari doktori, professor
Fakultet
Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti
Kafedra
Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi