O'zbek filologiyasi fakulteti o'quv jarayoni

Ta’lim yo‘nalishi Dars jadvali Talabalar amaliyoti dasturlari Ishchi o‘quv rejalar
1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs
1 6023010; 5120100-Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili)
2 60230900 - Folklorshunoslik va shevashunoslik