Mashhur antropolog olim, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis , Indiana universiteti professori Nazif Shahrani mehmon bo'ldI

Mashhur antropolog olim, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis , Indiana universiteti professori Nazif Shahrani mehmon bo'ldI