Jabborova Matluba Rustamovna

img

Jabborova Matluba Rustamovna

Daraja
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Fakultet
Ona tili va adabiyot ta'limi
Kafedra
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi