Yangiliklar

img
Tue, 06/14/2022 - 13:33

"Chashma" to'garagi

Rahbari: D.Sholbayeva
A'zolari: 36 nafar
Maqsadi: Mazkur to‘garak a’zolariga milliy adabiyotimizning yaqin va uzoq o‘tmishi, unda yuz bergan jarayonlar, evrilishlar, yangilanishlar haqida ma’lumotlar berish va shu asosda talaba-yoshlarning adabiy dunyoqarashini kengaytirish, mumtoz adabiyot haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish maqsad qilingan.
To‘gara ishi jarayonida klassik adabiyot namunalari tahlilga tortiladi, bugungi va kelajak adabiy jarayonlari haqida bahs va munozaralar uyushtirilib, yoshlarning mazkur jarayonlarda soha mutaxassisi sifatida faol ishtirok etib borishlari tavsiya qilinadi.