Совет по присуждению ученых степеней

ILMIY DARAJALAR BERUVCHI DSc.03/30.12. 2019.Fil.19.01 RAQAMLI  ILMIY KENGASH

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01 raqamli Ilmiy kengash Oliy attestasiya komissiyasining 2022-yil 29-dekabrdagi 330/2-sonli Rayosat qarori bilan tasdiqlangan.

Quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha ilmiy daraja beruvchi dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan: 
10.00.01 – O‘zbek tili
10.00.02 – O‘zbek adabiyoti
10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

Ilmiy kengash raisi: Adizova Iqboloy Istamovna
Ilmiy kengash kotibi: Pardayev Qo‘ldosh Uzoqovich
Tel.: +998712814539; 225-xona

Quyidagi ixtisoslik bo‘yicha ilmiy daraja beruvchi bir martalik ilmiy kengash tuzishga ruxsat berilgan:
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti;
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik;
10.00.07 – Adabiyot nazariyasi;
10.00.11 – Til nazariyasi. Amaliy va kopyuter lingvistikasi;
13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o‘zbek tili; o‘zbek adabiyoti).

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar:

10.00.01 – O‘zbek tili
Ilmiy seminar raisi: Dadaboyev Hamidulla Aripovich
Ilmiy seminar kotibi: Rahmatov Mardon Mehmonovich
Tel.: +998712814539; 435-xona

10.00.02 – O‘zbek adabiyoti
Ilmiy seminar raisi: Yo‘ldoshyev Qozoqboy Boybekovich
Ilmiy seminar kotibi: Djabborova Matluba Rustamovna
Tel.: +998712814539; 435-xona

10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
Ilmiy seminar raisi: Zohidov Rashid Fozilovich
Ilmiy seminar kotibi: Shukurova Zilola Yusufovna
Tel.: +998712814539; 435-xona

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida Oliy attestasiya komissiyasining 2022-yil 28-fevraldagi 312/4-sonli va 2022-yil 30-sentabrdagi 325/4-sonli Rayosat qarorlari bilan quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha malakaviy imtihonlar topshirishga ruxsat berilgan:

10.00.01 – O‘zbek tili
10.00.02 – O‘zbek adabiyoti
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.07 – Adabiyot nazariyasi
10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
10.00.11 – Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi
13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)

Tel.: +998712814539; 423-xona