Нормативные документы

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU ni tashkil etish to'g'risida Prezident Farmoni

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU Ustavini tasdiqlash to'g'risida Buyruq

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU USTAVI

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU faoliyatini tashkil etish to'g'risida VM Qarori

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU rektorini tayinlash to‘g‘risida vazirlik Buyrug‘i

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU Guvohnomasi