Yangiliklar

img
Wed, 06/15/2022 - 15:10

"Gulshan" to'garagi

Rahbari: Orzigul Hamroyeva
A'zolar: 35 nafar

Maqsadi: Mumtoz matnlarni poetik  tahlil qilish, aruz vazni, badiiy san'atlar va qofiya ilmi  qoidalarini o'rgatish orqali she'riy janrlar vaznini mustaqil topa olish, tahlil qila olish  ko'nikmasini shakllantirishdan iborat.